Barach

Onderweg komen mensen tot leven.

BrandendKaarsjeGroot.gif

Bezoekers . . .

Vandaag : 15

Gisteren : 76

Deze Week : 446

Deze Maand : 927

Sinds 21 juni 2011 : 93596

Log in als lid . . .

Inzien Barachvieringen vanaf oktober 2011.


Zoals wellicht bekend en op de Startpagina aangegeven verschijnt er regelmatig een boekje over de vieringen,

welke de Zusters en Barach tezamen organiseren. Zou u deze vieringenboekjes willen inzien dan kan een lidmaatschap daarbij helpen. U kunt dan teruggaan in de vieringen tot oktober 2011.

Zie voor meer informatie deze link.

Het Licht van de Advent brengt hoop en leven . . .


Het Licht van de Advent brengt hoop en leven…

Geloof, hoop en liefde zijn de drie goddelijke deugden van ons christelijk geloof.
Paus Franciscus spoort ons aan,

om dit gestalte te geven in ons leven.

Bouwstenen voor de komende weken van de advent.


1e zondag/week van de Advent

De dagen worden korter.

Duisternis groeit en maakt ons meer gevoelig

voor de donkere kanten van het leven,

die ons kunnen overvallen,

voorde nood waaronder mensen lijden,

voor de nacht die over het leven kan neerdalen.

In de duisternis zoeken wij

naar licht en verlichting,

naar tekens van hoop.


Ontsteek de eerste kaar van de adventskrans.

2e zondag/week van de AdventAdvent 4 aangestoken kaarsen

De dagen worden korter.

Duisternis groeit.

Toch groeit tegelijk het licht:

Zie je dat?

Zie je mensen die, gedreven door hoop,

verandering bewerken,

licht en verlichting verspreiden?


Ontsteek de tweede kaars van de adventskrans.


3e zondag/week van de Advent

De dagen worden korter.

Duisternis groeit.

Toch groeit tegelijk het licht:

Ervaar en zie je ook het licht voor jou?

Gods Geest rust op jou,

Doet een beroep op jou.

Wil jij drager zijn van licht en van hoop?


Ontsteek de derde kaars van de adventskrans.

 

4e zondag/week in de Adventster

De dagen worden korter.

Duisternis groeit.

Toch heeft de nacht niet het laatste woord.

Durf jij te geloven in wat onmogelijk lijkt?    

Durf jij te geloven dat jouw inzet

Geen druppel is op een gloeiende plaat,

Maar wel degelijk toe doet?


Ontsteek de vierde kaars van de adventskrans.

                                                                           Petra Versnel - Berne Media


Wij wensen jullie een inspirerende voorbereidingstijd toe, op weg naar Kerstmis.
Vriendelijke groeten zr. Veerle De Belder scmm.

Donatie Barachgroep.


STLeergeldLogoMevr. Riet vd Kamp van Stichting Leergeld Tilburg dankt de Barachgroep hartelijk voor het ingezamelde geld voor "Tante Pollewop" bonnen. Zij vertelt hiermee ontzettend blij te zijn en geeft aan dat veel gezinnen in deze moeilijke tijden onze hulp met kledingbonnen goed kunnen gebruiken. Nogmaals dank!

In dankbare herinnering aan zr. Delian de Brouwer.


Met het heengaan van onze lieve zr. Delian de Brouwer heeft Barach een enthousiaste drijvende kracht verloren in haar activiteiten. De leden proberen ondanks dit verlies de draad weer zo goed als mogelijk op te pakken en een vervolg te geven aan het verbinden met elkaar.

Zie ook: "In dankbare herinnering . . ." en "lieve Delian".

Geen Barachavond op 2 februari a.s.


Beste leden,

Wij hoopten op 2 februari bij elkaar te komen. Het provinciaal Bestuur wil deze drie weken echter nog afwachten vanwege de vele besmettingen die er nog in vele gezinnen zijn. In de gebouwen van de Zusters gaat het momenteel goed. Voor de veiligheid vraagt het bestuur dan ook nog geen groepen van buiten in het gebouw toe te laten. Misschien dat er in maart nog een datum is te plannen, zo mogelijk na de volgende persconferentie.

 

Met dit bericht vervalt dan ook de Barachavond van 2 februari a.s.!   (zie ook Agenda)

Wij wensen jullie allemaal veel goeds toe met een goede gezondheid en een mooie gedachte van Sytze de Vries


In de schaduw van uw vleugels
waak ik met uw Licht voor ogen,
bid ik mij het donker door,
zing ik mij van zorgen vrij.


Hartelijke groet, Veerle en Delian.